LOKALE MIESZKALNE

Podstawowe informacje w sprawie najmu mieszkania w zasobach miejskich spółek Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. w związku z projektem Biura Pomocy i Projektów Społecznych "Dobrze u siebie" ogłasza nabór na lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Szczegóły Projektu znajdziecie Państwo na stronie: 

https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/nab-r-wniosk-w-do-projektu-dobrze-u-siebie