Aktualności

Komunikat dotyczący naborów w nowych inwestycjach

Uprzejmie informujemy, że Spółka nie będzie prowadziła naboru, ani wskazywała najemców do podpisania umowy najmu w nowych inwestycjach. Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania lokalu w systemie TBS wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać pod linkiem:

 

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy „TBS/SIM” - Warszawa 19115

ZMIANA DNI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęcia interesantów w Biurze Spółki
przy ul. Mińskiej 52/54 odbywają się w dniach:

poniedziałek 8.30-12.00
czwartek 12.00-15.30

NOWY NUMER TELEFONU DO SPÓŁKI

Informujemy, że od dnia 14.07.2023 r. w Spółce działa nowy numer telefonu.

609-655-373

 

Informacja o wynikach naborów na wolne lokale mieszkalne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości Listę Podstawową oraz  Listę Rezerwową osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Pory 58, ul. Włodarzewskiej 63, ul. Sąchocka 7, ul. Szaserów 69/71 oraz ul. Domaniewskiej 35 A w Warszawie.

INFORMACJA

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o terminach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej, kwalifikującej osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego.