PROJEKTY INWESTYCYJNE

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. realizuje nowe inwestycje w dzielnicy Praga-Północ, Praga-Południe, Ochota i Wawer.

INWESTYCJA „ZĄBKOWSKA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowo-handlową
oraz z garażem podziemnym.

Planowane rozpoczęcie budowy – 2022

Planowany termin realizacji – 2024

Planowana liczba mieszkań - 186

Zobacz szczegółowe informacje o inwestycji

Informacje o naborze

INWESTYCJA „STALOWA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.

Planowane rozpoczęcie budowy – 2024

Planowany termin realizacji – 2026

Planowana liczba mieszkań – 96

Informacje o naborze

INWESTYCJA „TARGOWA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowo-handlową.

Planowane rozpoczęcie budowy – 2024

Planowany termin realizacji – 2027

Planowana liczba mieszkań – 69

Informacje o naborze

INWESTYCJA „BANACHA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowo-handlową
oraz z garażem podziemnym.

Planowane rozpoczęcie budowy – 2024

Planowany termin realizacji – 2026

Planowana liczba mieszkań – 205

Informacje o naborze

INWESTYCJA „DERKACZY”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

Planowane rozpoczęcie budowy – 2023

Planowany termin realizacji – 2025

Planowana liczba mieszkań – 66

Zobacz szczegółowe informacje o inwestycji 

Informacje o naborze

INWESTYCJA „AGRESTOWA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowo-handlową
oraz z garażem podziemnym.

Planowane rozpoczęcie budowy – 2024

Planowany termin realizacji – 2026

Planowana liczba mieszkań – 39

Informacje o naborze