PROJEKTY INWESTYCYJNE

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.
realizuje inwestycję mieszkaniową zlokalizowaną w Dzielnicy Ochota przy ul. Banacha/Grójecka.  

 

1b

  INWESTYCJA „BANACHA”

  Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny z funkcją       usługowo-handlową (od ul. Grójeckiej) i muzealną w parterze, biurami na części       drugiej kondygnacji.

  Planowane rozpoczęcie budowy 
  Planowany termin realizacji 

  Liczba mieszkań – 195