Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 14-06-2018 przez redaktor
Numer
ZP/2018/7/ADM
Termin składania ofert
uwagi

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017.1332) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach, a także naprawa, wymiana uszkodzonych urządzeń/elementów ppoż. lub uzupełnienie brakujących. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.