Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2018/7/ADM

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017.1332) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach, a także naprawa, wymiana uszkodzonych urządzeń/elementów ppoż. lub uzupełnienie brakujących. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Kontrola techniczna systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o. ZP/2018/4/ADM
  1. Przedmiot zamówienia

Kontrola techniczna systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o.

  1. Miejsce realizacji zamówienia

Nieruchomości stanowiące własność TBS Warszawa Południe sp. z o.o. zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy wykazane w załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).

Aktualny termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 10:00

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) ZP/2018/3/ADM

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 04.04.2018 r. 10:00

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). ZP/2018/1/ADM

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert 18.01.2018 r. godz. 10:00

WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 W WARSZAWIE. ZP/1/INW/2018

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 22.01.2018 r. godz. 12:00
 

ZDJĘCIA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1532589efdac44f1baec2c3da9b826113&authkey=AZWy-qjlB28O5QTDIzgs7WU&e=QsECrO 

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów, bram do boksów garażowych oraz bram pożarowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. ZP/7ADM/2017

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów, bram do boksów garażowych oraz bram pożarowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert 17.10.2017 godz. 12:00

Wykonanie usługi polegającej na udrożnieniu kanałów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) i zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazową należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/8ADM/2017

Wykonanie usługi polegającej na udrożnieniu kanałów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) i zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazową należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 17.10.2017 godz. 11:00

Konserwacja wraz z wymianą części zamiennych podzespołów dźwigów osobowych, podnośników dla niepełnosprawnych. TBS/ZP/5ADM/2017

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie konserwacji wraz z wymianą części zamiennych podzespołów dźwigów osobowych, podnośników dla niepełnosprawnych, zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. oraz do utrzymania pogotowia dźwigowego.

Aktualny termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz. 10:00

Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/3ADM/2017

Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o.

Aktualny termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 10:00.

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych rocznych oraz 5-letnich 3/ADM/2017

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych.

Aktualny termin składania ofert: 07.03.2017 r. godz. 10:00.

Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 1/ADM/2017

Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym).

Aktualny termin składania ofert: 23.01.2017 godz. 10:00