Miejsca garażowe

787

Segmentacja umów na stanowiska garażowe  w zasobach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

Lp.

 

 

Budynek

stawka za najem przy umowie na czas nieokreślony

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony do 3 miesięcy  ( + 35%)

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony od 3 do 6 miesięcy (+25%)

stawki brutto

Uwagi

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

 

1

 

Nasielska 36/38

261,39

352,88

326,74

 

2

 

Szaserów 69/71

261,39

352,88

326,74

 

3

 

Łukowska 27

261,39

352,88

326,74

 

4

 

Mińska 52/54

261,39

352,88

326,74

 

5

 

Mińska 56

261,39

352,88

326,74

 

6

Szaserów 133

261,39

352,88

326,74

 

 

7

 

Św.Stanisława 8

261,39

352,88

326,74

 

8

Zawiszy 6

261,39

352,88

326,74

 

 

9

Osowska 82

261,39

352,88

326,74

 

 

10

Opalińska 5/7

261,39

352,88

326,74

 

 

11

 

Jankowska 6

261,39

352,88

326,74

 

12

 

Sąchocka 7

261,39

352,88

326,74

 

13

 

Pory 58

291,81

393,94

364,76

 

14

 

Chrościckiego 16/18

182,63

246,55

228,29

 

15

Rybna 7

182,63

246,55

228,29

 

 

16

 

Beskidzka 26

182,63

246,55

228,29

 

17

Beskidzka 26A

182,63

246,55

228,29

 

 

   18  Skaryszewska 3               360,70 486,95 450,88  

 

 

Wariant I

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas nieoznaczony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kaucja zabezpieczająca- 3 miesięczny czynsz + 100,00 zł za pilota

Wariant II

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony do 3 miesięcy. Brak kaucji zabezpieczającej, bez okresu wypowiedzenia. Jednorazowa wpłata za cały okres najmu przed podpisaniem umowy.

Wariant III

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Kaucja zabezpieczając – 1 miesięczny czynsz, bez okresu wypowiedzenia