Wykonanie usługi polegającej na udrożnieniu kanałów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) i zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazową należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 10-10-2017 przez redaktor
Numer
ZP/8ADM/2017
Termin składania ofert
uwagi

Wykonanie usługi polegającej na udrożnieniu kanałów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) i zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazową należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 17.10.2017 godz. 11:00