Miejsca zewnętrzne

 

Segmentacja umów na stanowiska zewnętrzne  w zasobach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

 

Lp.

 

 

Budynek

stawka za najem przy umowie na czas nieokreślony

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony do 3 miesięcy  ( + 35%)

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony od 3 do 6 miesięcy (+25%)

stawki brutto

Uwagi

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

 

1

 

Opalińska5/7

            107,42  

145,02

134,27

dziedziniec

 

 

 

Wariant I

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas nieoznaczony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kaucja zabezpieczająca- 3 miesięczny czynsz + 100,00 zł za pilota

Wariant II

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony do 3 miesięcy. Brak kaucji zabezpieczającej, bez okresu wypowiedzenia. Jednorazowa wpłata za cały okres najmu przed podpisaniem umowy.

Wariant III

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Kaucja zabezpieczając – 1 miesięczny czynsz, bez okresu wypowiedzenia