Miejsca garażowe

787

Segmentacja umów na stanowiska garażowe  w zasobach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

Lp.

 

 

Budynek

stawka za najem przy umowie na czas nieokreślony

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony do 3 miesięcy  ( + 35%)

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony od 3 do 6 miesięcy (+25%)

stawki brutto

Uwagi

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

 

1

 

Nasielska 36/38

217,40

293,49

271,75

 

2

 

Szaserów 69/71

217,40

293,49

271,75

 

3

 

Łukowska 27

217,40

293,49

271,75

 

4

 

Mińska 52/54

217,40

293,49

271,75

 

5

 

Mińska 56

217,40

293,49

271,75

 

6

Szaserów 133

217,40

293,49

271,75

 

 

7

 

Św.Stanisława 8

217,40

293,49

271,75

 

8

Zawiszy 6

217,40

293,49

271,75

 

 

9

Osowska 82

217,40

293,49

271,75

 

 

10

Opalińska 5/7

217,40

293,49

271,75

 

 

11

 

Jankowska 6

217,40

293,49

271,75

 

12

 

Sąchocka 7

217,40

293,49

271,75

 

13

 

Pory 58

242,70

327,64

303,40

 

14

 

Chrościckiego 16/18

151,89

205,05

189,86

 

15

Rybna 7

151,89

205,05

189,86

 

 

16

 

Beskidzka 26

151,89

205,05

189,86

 

17

Beskidzka 26A

151,89

205,05

189,86

 

 

   18  Skaryszewska 3               300,00 - -  

 

 

Wariant I

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas nieoznaczony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kaucja zabezpieczająca- 3 miesięczny czynsz + 100,00 zł za pilota

Wariant II

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony do 3 miesięcy. Brak kaucji zabezpieczającej, bez okresu wypowiedzenia. Jednorazowa wpłata za cały okres najmu przed podpisaniem umowy.

Wariant III

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Kaucja zabezpieczając – 1 miesięczny czynsz, bez okresu wypowiedzenia