PROJEKTY INWESTYCYJNE

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.   realizuje inwestycję mieszkaniową zlokalizowaną w Dzielnicy Ochota przy ul. Banacha/Grójecka, w  Dzielnicy Praga-Południe przy ul.Targowa/Skaryszewska oraz w Dzielnicy Praga-Północ inwestycje polegające na modernizacji i odtworzeniu kamienicy przy  ul. Łomżyńskiej 26. 

 

1b
„BANACHA”

INWESTYCJA „BANACHA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny z funkcją usługowo-handlową (od ul. Grójeckiej) i muzealną w parterze, biurami na części drugiej kondygnacji.

 • Planowane rozpoczęcie budowy –  2019
 • Planowany termin realizacji – 2023
 • Liczba mieszkań – 195 

1c
TARGOWA/SKARYSZEWSKA

INWESTYCJA „TARGOWA/SKARYSZEWSKA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny oraz obsługująca go infrastruktura techniczna i drogowa. Na kondygnacji podziemnej znajdować będą się garaże wraz z pomieszczeniami technicznymi.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – I kwartał 2018
 • Planowany termin realizacji – II kwartał 2020
 • Liczba mieszkań – 85
 

   

  1g
  „ŁOMŻYŃSKA 26”

  INWESTYCJA „ŁOMŻYŃSKA 26”

  Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z kondygnacją podziemną. Zagospodarowanie terenu poprzez rewitalizacje terenu zielonego i zaprojektowanie małej architektury.

  • Planowane rozpoczęcie budowy – I kwartał 2018
  • Planowany termin realizacji – II kwartał 2020
  • Liczba mieszkań – 13 oraz placówka opiekuńczo- wychowawcza