INFORMACJA

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o terminach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej, kwalifikującej osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego.   

Termin rozpatrzenia wniosków przez Komisje Kwalifikacyjne ustala się na dzień:
 
- 12.06.2023r. - ul. Domaniewska 35A, ul. Pory 58.

- 13.06.2023 r. - ul. Sąchocka 7, ul. Włodarzewska 63.

- 14.06.2023 r. - ul. Szaserów 69/71.

Termin sporządzenia przez Komisje Kwalifikacyjne Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej ustala się do dnia  20.06.2023 r.