FOTOWOLTAIKA

TBS Warszawa Południe Spółka z o.o. informuje, że w 12 budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółki została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 10 kW każda. Instalacja zasila oświetlenie klatek schodowych, węzłów cieplnych oraz kotłowni. Koszt inwestycji wyniósł 642.556,80 zł brutto, a dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy wyniosło 167.670,00 zł.

 

Instalacje zamontowaliśmy w następujących lokalizacjach:

- ul. Chrościckiego 16/18,

- ul. Łukowska 27,

- ul. Domaniewska 35A,

- ul. Mińska 56,

- ul. Mińska 52/54,

- ul. Nasielska 36/38,

- ul. Opalińska 5/7,

- ul. Osowska 82,

- ul. Pory 58,

- ul. Zawiszy 6,

- ul. Sąchocka 7,

- ul. Jankowska 6.