LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o informuje, że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia.

Lokal w budynku przy ul. Domaniewskiej 35 ABC.
 

Więcej informacji w zakładce OFERTY WYNAJMU.