Ważne!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem wywołanym zwiększoną  zachorowalnością na chorobę COVID-19, Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. podjął  kroki, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a tym samym zapewnienie Państwu oraz pracownikom Spółki bezpieczeństwa.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, o kontaktowanie się z pracownikami Spółki wyłącznie drogą mailową oraz telefonicznie.

Mogą Państwo kontaktować się na indywidualne numery komórkowe opiekunów budynków.

Jesteśmy też dostępni pod numerem tel. 22 698-60-18 oraz adresami e-mail: [email protected] , [email protected]

Przypominamy także, że całodobowe numery do konserwatorów wywieszone są w gablotach informacyjnych w każdym budynku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.