Stała konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych, bram pożarowych, systemów sterowania bramami pożarowymi, systemów detekcji tlenku węgla i LPG zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do

Dodane 30-11-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/17/ADM
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiot zamówienia:
Stała konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych, bram pożarowych, systemów sterowania bramami pożarowymi, systemów detekcji tlenku węgla i LPG zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.
Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
Termin/okres realizacji zamówienia:  01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone.