Segregacja odpadów komunalnych

 

NOWE ZASADY I STAWKI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.
Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które przewidują przepisy - system naliczania opłaty od ilości zużytej wody.

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Wszystkie niezbędne informacje, odnoście gospodarki odpadami komunalnymi, znajdziecie Państwa na stronie www.warszawa19115.pl