Segregacja odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.03.2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy numer XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz numer XXV/729/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż stawka opłaty wynosi 65,00 zł za lokal mieszkalny, dot. gospodarstw domowych, w których odpady zbierane są w sposób selektywny. Natomiast w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie z §2 powyższej Uchwały, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie dwukrotność obecnej stawki tj. 130,00 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://czysta.um.warszawa.pl/

s