Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 16-06-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/14/ADM
Termin składania ofert
uwagi

1. Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zasadami określonymi w Polskich Normach, a także remont wskazanych gaśnic ppoż. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Termin/okres realizacji zamówienia: do 10.07.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.06.2020 r. do godz. 10:00