Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatki schodowej nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie

Dodane 16-06-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/13/ADM
Termin składania ofert
uwagi

1.    Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatki schodowej nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 29.06.2020 r. do godz. 10:00