Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 16-06-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/12/ADM
Termin składania ofert
uwagi

1. Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 25.06.2020 r. do godz. 10:00