Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 31-03-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/10/ADM
Termin składania ofert
uwagi

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

 

Termin/okres realizacji zamówienia:  04.05.2020 r. – 30.06.2020 r.