Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 05-03-2020 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/3/2020
Termin składania ofert
uwagi

1. CPV: 
39130000-2 – meble biurowe,
39132100-7 – szafy na akta,
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
39121100-7 – biurka

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Aktualny termin składania ofert: 13.03.2020 r. do godz. 13:00