Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie.

Dodane 06-02-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/4/ADM
Termin składania ofert
uwagi

1. Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin/okres realizacji zamówienia:  od 01.03.2020 r. do 29.02.2021 r.