Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji.

Dodane 30-12-2019 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/10/2019
Termin składania ofert
uwagi

1. CPV:

71.00.00.00-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

71.32.00.00-7      usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71.24.00.00-2      usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;

71.25.00.00-5      usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe;

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

 

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

 

Aktualny termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 13:00 r.

Plik
T14_SIWZ.pdf552.82 KB