wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 19-09-2019 przez redaktor
Numer
TBS.1782.2019.FK.KK
Termin składania ofert
uwagi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania,,

ETAP II – budynki eksploatowane.

UWAGA! Wprowadzono zmiany w dniu 24.09.2019!

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.09.2019 roku do godz. 09.30 w Biurze Zarządu przy ul. Kordeckiego 19 lok 5