Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie

Dodane 04-06-2019 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/4/2019
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie.


Aktualny termin składania ofert: 08.07.2019 r. do godz. 14:00

 

Niniejsze postepowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy  Centrum Wsparcia Kompetencyjnego Smart PZP. Oznacza to, że składanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Wejście na platformę poprzez link:

https://portal.smartpzp.pl/tbswp

 

W dokumentach przetargowych oraz na Platformie udostępniona została Instrukcja użytkownika dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W przypadku pytań związanych z procesem złożenia oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 123 77 97, gdzie Wykonawcy otrzymają pełne i profesjonalne wsparcie. Infolinia jest dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.