Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Dodane 29-03-2019 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/2/2019
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: do 11.04.2019 r. do godz. 14:00