Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich

Dodane 12-03-2019 przez redaktor
Numer
ZP/2019/7/ADM
Termin składania ofert
uwagi

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych.

Aktualny termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00.