Wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, cie-płej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkal-nym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z

Dodane 07-12-2018 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/17/2018
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.12.2018 r. godz. 9:00