Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych

Dodane 11-10-2018 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/15/2018
Termin składania ofert
uwagi

Aktualny termin składania ofert: 20.11.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

Plik
SIWZ T14.pdf412.31 KB