Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi)

Dodane 27-03-2018 przez redaktor
Numer
ZP/2018/3/ADM
Termin składania ofert
uwagi

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 04.04.2018 r. 10:00