Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Dodane 15-03-2018 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/DT/1/2018
Termin składania ofert
uwagi

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Celem dialogu technicznego jest również doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Termin składania zgłoszeń: 28.03.2018 r. godz. 12:00.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

            Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.04.2018 r. zakończył się dialog techniczny dotyczący planowanego postępowania przetargowego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.