Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Dodane 05-03-2018 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/6/2018
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 9:00