WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 W WARSZAWIE.

Dodane 08-01-2018 przez redaktor
Numer
ZP/1/INW/2018
Termin składania ofert
uwagi

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 22.01.2018 r. godz. 12:00
 

ZDJĘCIA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1532589efdac44f1baec2c3da9b826113&authkey=AZWy-qjlB28O5QTDIzgs7WU&e=QsECrO