Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Rozbiórka budynków handlowo-usługowych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/3/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 11:30

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3 

Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/2/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/1/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 12.02.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/17/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ 

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz bu-dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części pod-ziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr TBS/ZP/PN/16/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

Aktualny termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielrodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/15/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 08.11.2017 r. godz. 10:00

Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 03.11.2017 r. godz. 10:00

Nadbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie. TBS/ZP/PN/14/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=164307263cac34095874cffcd46c534b3&authkey=AYSij3JMwozfw0kFV6T5alI

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie TBS/ZP/PN/13/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1222637579e0d47ad9572a0df32ab4bc0&authkey=AWtTLeX00s44Pt3UZQx8Ol8

 

 

Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2017

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynek przy ul. Opalińskiej,

Część 2 – Budynki przy ul. Łukowskiej, Zawiszy i Domaniewskiej – roboty wewnętrzne,

Część 3 - Budynki przy ul. Sąchockiej, Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Szaserów, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 24.10.2017 godz.: 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/9/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/8/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynki przy ul. Opalińskiej, Zawiszy, Sąchockiej, Chrościckiego oraz Domaniewskiej.

Część 2 – Budynki przy ul. Szaserów i ul. Łukowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/7/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 22.09.2017 godz. 12:00

Wykonanie częściowego remontu elewacji oraz wykonanie kompleksowego remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Jagienki 6 i 8 w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowego remontu elewacji oraz wykonanie kompleksowego remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Jagienki 6 i 8 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/5/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r. godz. 10:00.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Usługa sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego oraz utrzymania czystości w obiektach i na terenach TBS Warszawa Południe sp. z o.o. – V części TBS/ZP/PN/4/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Aktualny termin składania ofert: 09.06.2017 r. godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz wykonywanie usług pomocniczych:

I część - ul. Mińska 56, ul. Mińska 52/54, ul. Rybna 7, ul. Szaserów 133, ul. Beskidzka 26,

ul. Beskidzka 26A, ul. Wiarusów 26, ul. Wiarusów 28, ul. Szaserów 69/71, ul. Pory 58.

II część – ul. Łukowska 27, ul. Osowska 82, ul. Nasielska 36/38,

III część – ul. Agrestowa 8, ul. Agrestowa 8A, ul. Jagienki 6, ul. Jagienki 8, ul. Jagienki 10, ul. Bysławska 87, ul. Bysławska 89,

IV część – ul. Chrościckiego 16/18, ul. Jankowska 6, ul. Sąchocka 7, ul. Domaniewska 35 ABC, ul. Włodarzewska 63 bud. A, ul. Włodarzewska 63 bud. B,

V część –  ul. Św. Stanisława 8, ul. Zawiszy 6, ul. Opalińska 5/7.

Wykonawca świadczący usługę sprzątania zapewnia w ramach oferowanej ceny środki czystości, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części. Podział dokonany został biorąc pod uwagę lokalizację zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zamawiającego na terenie miasta Warszawa. Szczegółowe zakresy obowiązków oraz częstotliwość wykonywanych czynności w poszczególnych częściach określono w załącznikach nr 1 a - e do SIWZ.

Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PN/3/2017

Aktualny termin składania ofert 05.06.2017 r. godz. 12:00 (miejsce składania ofert: ul. Augustyna Kordeckiego 19 lok. 5, 04-143 Warszawa).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PN/2/2017

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Aktualny termin składania ofert 19.04.2017 r. godz. 12:00 (miejsce składania ofert: ul. Augustyna Kordeckiego 19 lok. 5, 04-143 Warszawa).

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PO/1/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Aktualny termin składania ofert: 06.02.2017 r. godz. 12:00.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy TBS/ZP/PN/10/2016

TBS/ZP/PN/10/2016 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy

UWAGA ! Dokumenty do pobrania po wejściu w podstronę.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
https://drive.google.com/drive/folders/0B7ciawJmloeDa3lKYXJBVkV2d0U