WAŻNE !!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem wywołanym zwiększoną  zachorowalnością na chorobę COVID-19, Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. podjął  kroki, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a tym samym zapewnienie Państwu oraz pracownikom Spółki bezpieczeństwa.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, o kontaktowanie się z pracownikami Spółki wyłącznie drogą mailową oraz telefonicznie.

Mogą Państwo również kontaktować się na indywidualne numery komórkowe opiekunów budynków. Przypominamy także, że całodobowe numery do konserwatorów wywieszone są w gablotach informacyjnych
w każdym budynku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Kontakt do Spółki:

Dział Administracji tel. 22 698-60-18; [email protected]

Biuro Spółki tel. 22 512-64-00; [email protected]

 

                                                                                                                                                   Zarząd Spółki
                                                                                                                                       Towarzystwo Budownictwa Społecznego
                                                                                                                                                    Warszawa Południe Sp. z o.o.