Aktualności

ZMIANA DNI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęcia interesantów w Biurze Spółki
przy ul. Mińskiej 52/54 w dniach:

poniedziałek 8.30-12.00
czwartek 12.00-15.30

 

NOWY NUMER TELEFONU DO SPÓŁKI

Informujemy, że od dnia 14.07.2023 r. w Spółce działa nowy numer telefonu.

609-655-373

 

Informacja o wynikach naborów na wolne lokale mieszkalne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości  Listę Podstawową oraz  Listę Rezerwową osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Pory 58, ul.Włodarzewskiej 63, ul.Sąchocka 7, ul.Szaserów 69/71 oraz ul.Domaniewskiej 35 A w Warszawie.

INFORMACJA

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o terminach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej, kwalifikującej osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego.   

 

Lista osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości listy osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych
w budynku
przy ul. Domaniewskiej 35 A  lok. 21, ul. Pory 58 lok. 8, ul. Pory 58 lok. 31, ul. Sąchocka 7 lok. 18, ul. Szaserów 69/71, ul. Włodarzewskiej 63 lok. 1