PROJEKTY ZREALIZOWANE

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. administruje i zarządza 27 budynkami. Termin zakończenia poszczególnych inwestycji oraz dane liczbowe znajdują się poniżej.

MOKOTÓW
 

m1
„DOMANIEWSKA 35 A, B, C”

INWESTYCJA „DOMANIEWSKA 35 A, B, C”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych (od 9 do 13) oraz jedna kondygnacja podziemna - garaż:

Termin oddania do użytkowania – lipiec 2005

Liczba mieszkań – 233
Liczba lokali usługowych – 4
Liczba miejsc postojowych w garażu – 13

m2
„PORY 58”

INWESTYCJA „PORY 58”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, sześć-kondygnacji nadziemnych oraz jedna kondygnacja podziemna – garaż:

Termin oddania do użytkowania – sierpień 2015

Liczba mieszkań – 45
Liczba lokali usługowych – 2
Liczba miejsc postojowych w garażu – 49
Liczba miejsc parkingowych - 4

OCHOTA

 

o1
„JANKOWSKA 6”

INWESTYCJA „JANKOWSKA 6”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, siedem-kondygnacji nadziemnych oraz jedna kondygnacja podziemna – garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – wrzesień 2006
 • Liczba mieszkań – 40
 • Liczba miejsc postojowych w garażu – 34
 • Liczba miejsc parkingowych - 3
o2
„SĄCHOCKA 7”

INWESTYCJA „SĄCHOCKA 7”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, osiem-kondygnacji nadziemnych, w tym na parterze garaż i lokal usługowy oraz jedna kondygnacja podziemna – garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – lipiec 2006
 • Liczba mieszkań – 52
 • Liczba lokali usługowych - 1
 • Liczba miejsc postojowych w garażu – 36
 • Liczba miejsc parkingowych - 2

PRAGA POŁUDNIE
 

p1
„BESKIDZKA 26”

INWESTYCJA „BESKIDZKA 26”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzy-kondygnacje nadziemne w tym na parterze garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – marzec 2014
 • Liczba mieszkań – 8
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 11
p2
„BESKIDZKA 26A”

INWESTYCJA „BESKIDZKA 26A”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzy-kondygnacje nadziemne w tym na parterze garaż i lokale usługowe  :

 • Termin oddania do użytkowania – marzec 2014
 • Liczba mieszkań – 8
 • Liczba lokali usługowych - 2
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 15
p3
„ŁUKOWSKA 27”

INWESTYCJA „ŁUKOWSKA 27”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dziewięć-kondygnacji nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne – garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – maj 2002
 • Liczba mieszkań – 85
 • Liczba lokali usługowych – 4
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 41
p4
„MIŃSKA 52/54”

INWESTYCJA „MIŃSKA 52/54”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, osiem-kondygnacji nadziemnych w tym na parterze garaż i lokale usługowe:

 • Termin oddania do użytkowania – sierpień 2003
 • Liczba mieszkań – 56
 • Liczba lokali usługowych - 2
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 20
p5
„MIŃSKA 56”

INWESTYCJA „MIŃSKA 56”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, osiem-kondygnacji nadziemnych w tym na parterze garaż i lokale usługowy:

 • Termin oddania do użytkowania – sierpień 2003
 • Liczba mieszkań – 20
 • Liczba lokali usługowych 1
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 10
p6
„NASIELSKA 36/38”

INWESTYCJA „NASIELSKA 36/38”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, pięć-kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacja podziemna-garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – listopad 2000
 • Liczba mieszkań – 84
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 47
p7
„OSOWSKA 82”

INWESTYCJA „OSOWSKA 82”

Budynek mieszkalny wielorodzinny o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych (od 6 do 8) w tym na parterze lokale usługowe i jedna kondygnacji podziemna-garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – kwiecień 2005
 • Liczba mieszkań – 85
 • Liczba lokali usługowych - 4
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 49
p8
„RYBNA 7”

INWESTYCJA „RYBNA 7”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna-garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – październik 2012
 • Liczba mieszkań – 10
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 10
p9
„SZASERÓW 69/71”

INWESTYCJA „SZASERÓW 69/71”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, osiem-kondygnacji nadziemnych i dwie-kondygnacje podziemne - garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – luty 2002
 • Liczba mieszkań – 64
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 25
p10
„SZASERÓW 133”

INWESTYCJA „SZASERÓW 133”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, siedem-kondygnacji nadziemnych w tym na parterze lokal usługowy i jedna kondygnacja podziemna-garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – październik 2003
 • Liczba mieszkań – 20
 • Liczba lokali usługowych - 1
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 9
p11
„WIARUSÓW 26 i 28”

INWESTYCJA „WIARUSÓW 26 i 28”

Budynki mieszkalne wielorodzinne, trzy-kondygnacje nadziemne w tym na parterze garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – czerwiec 2014
 • Liczba mieszkań – 4 każdy budynek
 • Liczba miejsc postojowych w garażu – 8 każdy budynek

WAWER

 

p12
„AGRESTOWA 8”

INWESTYCJA „AGRESTOWA 8”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – sierpień 2002
 • Liczba mieszkań – 30
 • Liczba miejsc parkingowych - 30
p13
„AGRESTOWA 8A”

INWESTYCJA „AGRESTOWA 8A”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – sierpień 2002
 • Liczba mieszkań – 30
 • Liczba miejsc parkingowych - 30
p14
„BYSŁAWSKA 87”

INWESTYCJA „BYSŁAWSKA 87”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – wrzesień 2005
 • Liczba mieszkań – 36
 • Liczba miejsc parkingowych - 36
15
„BYSŁAWSKA 89”

INWESTYCJA „BYSŁAWSKA 89”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – grudzień 2007
 • Liczba mieszkań – 20
 • Liczba miejsc parkingowych - 18
p16
„JAGIENKI 6”

INWESTYCJA „JAGIENKI 6”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – marzec 2004
 • Liczba mieszkań – 35
 • Liczba miejsc parkingowych - 35

 

p17
„JAGIENKI 8”

INWESTYCJA „JAGIENKI 8”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – marzec 2004
 • Liczba mieszkań – 35
 • Liczba miejsc parkingowych - 36

 

p18
„JAGIENKI 10”

INWESTYCJA „JAGIENKI 10”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, cztery-kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna oraz miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – wrzesień 2005
 • Liczba mieszkań – 8
 • Liczba miejsc parkingowych - 8

WŁOCHY

 

p19
„CHROŚCICKIEGO 16/18”

INWESTYCJA „CHROŚCICKIEGO 16/18”

Budynek mieszkalny wielorodzinny , cztery-kondygnacje nadziemne w tym na parterze  lokale usługowe i jedna kondygnacja podziemna – garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – kwiecień 2009
 • Liczba mieszkań – 59
 • Liczba lokali usługowych - 2
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 69

 

WOLA

 

p20
„ŚW. STANISŁAWA 8”

INWESTYCJA „ŚW. STANISŁAWA 8”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, sześć-kondygnacji naziemnych i jedna kondygnacja podziemna – garaż oraz miejsca parkingowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – październik 2003
 • Liczba mieszkań – 31
 • Liczba miejsc postojowych w garażu – 10
 • Liczba miejsc parkingowych - 6

 

p21
„ZAWISZY 6”

INWESTYCJA „ZAWISZY 6”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dziewięć-kondygnacji nadziemnych w tym na parterze lokal usługowy i jedna kondygnacja podziemna-garaż:

 • Termin oddania do użytkowania – grudzień 2004
 • Liczba mieszkań – 127
 • Liczba lokali usługowy - 1
 • Liczba miejsc postojowych w garażu - 44

ŻOLIBORZ

 

p22
„OPALIŃSKA 5/7”

INWESTYCJA „OPALIŃSKA 5/7”

Budynek mieszkalny wielorodzinny, sześć-kondygnacji nadziemnych  w tym na parterze garaż oraz  miejsca postojowe na dziedzińcu:

 • Termin oddania do użytkowania – lipiec 2005
 • Liczba mieszkań – 118
 • Liczba lokali usługowych - 4
 • Liczba miejsc postojowych w garażu – 54
 • Liczba miejsc parkingowych - 64