PROJEKTY INWESTYCYJNE

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. realizuje inwestycję mieszkaniową zlokalizowaną w Dzielnicy Ochota przy ul. Włodarzewskiej 63 oraz zamierza rozpocząć inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Banacha/Grójecka oraz w Dzielnicy Praga Południe przy ul.Targowa/Skaryszewska.

W roku 2017 rozpoczęte zostaną również inwestycje polegające na modernizacji i odtworzeniu kamienic przy ul. Stalowej 29,
ul. Łomżyńskiej 20, ul. Łomżyńskiej 26, ul. Małej 15.

1
WŁODARZEWSKA 63

INWESTYCJA „WŁODARZEWSKA 63”

Dwa budynki wolnostojące, pięciokondygnacyjny i czterokondygnacyjny z reprezentacyjną fasadą od ulicy Włodarzewskiej oraz garażem podziemnym.

 • Budowa rozpoczęta – III kwartał 2016
 • Planowany termin realizacji – 2018
 • Liczba mieszkań - 56

 

 


 

1b
„BANACHA”

INWESTYCJA „BANACHA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny z funkcją usługowo-handlową (od ul. Grójeckiej) i muzealną w parterze, biurami na części drugiej kondygnacji.

 • Planowane rozpoczęcie budowy –  2019
 • Planowany termin realizacji – 2021
 • Liczba mieszkań – 195 

1c
TARGOWA/SKARYSZEWSKA

INWESTYCJA „TARGOWA/SKARYSZEWSKA”

Planowaną zabudowę działki stanowił będzie budynek mieszkalny oraz obsługująca go infrastruktura techniczna i drogowa. Na kondygnacji podziemnej znajdować będą się garaże wraz z pomieszczeniami technicznymi.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – I kwartał 2018
 • Planowany termin realizacji – I kwartał 2020
 • Liczba mieszkań – 85
 

1
„STALOWA 29”

INWESTYCJA „STALOWA 29”'

Pierwsza w Warszawie kamienica wielopokoleniowa, która będzie pełniła funkcje społeczne. Najemcami będą osoby młode jak i osoby starsze.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – II kwartał 2017
 • Planowany termin realizacji – I kwartał 2019
 • Liczba mieszkań – 12 oraz placówka opiekuńczo- wychowawcza

  

1e
„ŁOMŻYŃSKA 20”

INWESTYCJA „ŁOMŻYŃSKA 20”

Przedmiotem inwestycji jest realizacja pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym oraz obsługującym go wjazdem od ulicy Łomżyńskiej i infrastrukturą.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – IV kwartał 2017
 • Planowany termin realizacji – III kwartał 2019
 • Liczba mieszkań – 46 oraz placówka opiekuńczo- wychowawcza

 

 

1g
„ŁOMŻYŃSKA 26”

INWESTYCJA „ŁOMŻYŃSKA 26”

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z kondygnacją podziemną. Zagospodarowanie terenu poprzez rewitalizacje terenu zielonego i zaprojektowanie małej architektury.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – I kwartał 2018
 • Planowany termin realizacji – III kwartał 2019
 • Liczba mieszkań – 13 oraz placówka opiekuńczo- wychowawcza

 

 

 

1h
„MAŁA 15”

INWESTYCJA „MAŁA 15”

Przedmiotem inwestycji jest realizacja pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze budynku oraz obsługującym go wjazdem od ulicy Małej i infrastrukturą techniczną.

 • Planowane rozpoczęcie budowy – I kwartał 2018
 • Planowany termin realizacji – IV kwartał 2019
 • Liczba mieszkań – 8 oraz 1 lokal usługowy