Kontakt

BIURA

Siedziba główna
(Dział Administracji, Dział Windykacyjno-Prawny)
godziny pracy: 8.00-16.00 pon.-pt.
tel. 22 698 60 18 - telefon dla mieszkańców i interesnatów
fax 22 698 60 29,
ul. Mińska 52/54, 03 -828 Warszawa


Biuro Zarządu
ul. Kordeckiego 19 lok. 5, 04-143 Warszawa,
tel. 22 610 72 15, fax 22 610 64 48
godziny pracy: 8.00-16.00 pon.-pt.

Biuro Inwestycji
tel. 22 698 60 18
ul. Wiarusów 28/3
04 – 290 Warszawa
godziny pracy: 8.00-16.00 pon.-pt.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Wiarusów 28/3, 04-290 Warszawa,
tel. 607-516-066, mail: iod@tbswp.pl

DZIAŁY

Dział Administracji
(ul. Mińska 52/54, Warszawa), mail: administracja@tbswp.pl

Dział Windykacyjno-Prawny
(ul. Mińska 52/54, Warszawa), mail: windykacja@tbswp.pl

Dział Inwestycji
(ul. Wiarusów 28/3, Warszawa),mail: inwestycje@tbswp.pl

Biuro Spółki
(ul. Kordeckiego 19/5, Warszawa), mail: biuro@tbswp.pl

KONSERWATORZY

Instalacja elektryczna
MODERNIZATORIUM tel. 530-801-060

Instalacja wod-kan, co, gazowa i kotłownie
TECHBUD 570 552 588, 661 572 727

Windy

BOGMAR S tel.: do godziny 15.00:  22 813-34-25, po godzinie 15.00 i w święta 605-212-873

Bramy garażowe / wjazdowe

El-MONTONIK S.C. tel. 603-523-664